2013 12 : South Ethiopia

Photos of my trip to the South Ethiopia with "Avventure nel Mondo"
Start slideshow